การเดินทางของโทมัส #3

 

            ค่ำแล้ว...อุณหภูมิกำลังลดต่ำลง  ผมซึ่งเป็นนักเดินทางจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนึกขอบคุณผู้สร้างเพิงไม้เล็กๆ  หลังนี้ขึ้นมา  เขาอาจจะสร้างเพื่อเป็นจุดแวะพักของนักเดินทาง  หรืออาจจะสร้างเพื่อตัวเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างหลัง  ผมผู้ถือวิสาสะเข้ามา  ก็ได้ประโยชน์จากการลงแรงของเขาอยู่มากทีเดียว

            ค่ำคืนอันตรายเสมอสำหรับมนุษย์  ผมก็คือหนึ่งในนั้น  คนๆ หนึ่งที่ตัดสินใจออกเดินทางยามมืดค่ำเพียงคนเดียวแบบนี้  กำลังนึกอะไรอยู่?

            ...ผมเองก็ไม่แน่ใจนัก

            เสียงลมแทรกผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง  พลังวิญญาณที่เก็บไว้ตามสิ่งของแปรสภาพต่างๆ  ถูกถอนออกมาใช้ส่วนหนึ่งก่อนที่ผมจะหลับตาลง

            ความคิดหนึ่งที่ไหลเข้ามาก่อนจะหลุดเข้าสู่ห้วงฝัน  คือภาพร่างกายที่โปร่งแสงของชายชรา  ผมไม่ควรจะเห็น  ตาข้างซ้ายนั้นปกติ  ผมไม่มีทางเห็นชายผู้นั้นในขณะที่ตาอีกข้างยังถูกผนึก  หากไม่ใช่เพราะดวงตานี้  ก็เป็นเพราะความประสงค์ที่อยากจะเผยกายของของดวงวิญญาณ

 

 

            ...เขาต้องการพบผม?

 

 

 

To   be  continue…

 

 

 

<<การเดินทางของโทมัส#2  ^lสารบัญ  การเดินทางของโทมัส#4>>

edit @ 11 Jul 2014 22:03:33 by ซุปไก่

Comment

Comment:

Tweet

Categories